INFORMACE PRO ŠKOLY


ZÁJMOVÝ KROUŽEK PRO MŠ A ZŠ

 • Výuka probíhá zábavnou formou pomocí říkanek, obrázkových kartiček, didaktických her, písniček a tanečků.
 • Obsahem kurzu je 12 lekcí, délka lekce trvá 45 minut. 
 • Náplň kurzu se mění každé pololetí a vždy je přizpůsobena věku a jazykové úrovni dětí.
 • Výuka probíhá po dohodě s vedením školy přímo v prostorách školy. 
 • Lektorka si děti vyzvedává ve třídě nebo ve školní družině a po skončení lekce je předá paní učitelce/vychovatelce.
 • V první lekci obdrží děti tištěnou přihlášku, která obsahuje základní informace o daném kurzu včetně pokynů k platbě. 
 • Poslední lekce probíhá formou tzv. otevřené hodiny (besídky), která umožňuje rodičům nahlédnout do výuky a ověřit si nově získané znalosti dětí.
 • Rodičům přihlášených dětí je v průběhu kurzu pravidelně rozesílán email s informacemi o probraných tématech, slovíčkách a také volitelné materiály k procvičení.  

V případě Vašeho zájmu o kroužek nás, prosím, kontaktujte přes formulář níže anebo skrz email happy-english@email.cz


Nabídka kurzů pro MŠ podle věku: 

 • Nejmladší děti (3 roky)
 • Středňáčci (4-5 let)
 • Předškoláčci (5-6 let)
 • Smíšené skupinky (3-6 let)

Nabídka kurzů pro ZŠ:

 • Přípravný kurz (pro děti, které s anglickým jazykem ve škole ještě nezačaly) 
 • Kurzy angličtiny pro první až pátou třídu
 • Konverzační kurz (vhodný od třetí třídy)

Kontaktní formulář