HAPPY ENGLISH


O Happy English

Jmenuji se Kristýna Blašková a během svého studia na vysoké škole (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) jsem měla možnost vycestovat na půlroční pobyt do Anglie. Britské školství mě natolik zaujalo, že jsem se po návratu rozhodla založit podnik, který by nabízel výuku angličtiny pro děti inspirovanou západním školstvím. 

Happy English vzniklo v roce 2018 a zaměřuje se na výuku angličtiny v mateřských a základních školách pro děti ve věku od 3 do 10 let. Způsob výuky je založen na inovativních výukových metodách. S těmito metodami jsem měla možnost se seznámit právě v Anglii a oslovily mě natolik, že jsem se rozhodla je sama vyzkoušet v praxi. 

Mám velkou radost, že kroužek angličtiny se stal u dětí oblíbeným a mnoho z nich jej navštěvují opakovaně. Od počátku zájmový kroužek absolvovalo přes 500 dětí. 

V současnosti je kroužek angličtiny pro MŠ a ZŠ nabízen v Olomouci a jejím blízkém okolí. Rozšiřování do dalších měst je řešeno individuálně. 

Výuka Happy English

 • Výuka je inspirována britským školstvím.
 • Během lekcí mluví lektorka na děti výhradně anglicky.
 • Rodičům přihlášených dětí je v průběhu kurzu pravidelně rozesílán email s informacemi o probraných tématech, slovíčkách a také volitelné materiály k procvičení.
 • Všechny výukové materiály (pracovní listy) jsou v ceně kurzu.
 • Obsah lekcí je tvořen s důrazem na hravou formu výuky, která napomáhá dětem učit se cizí jazyk přirozeně. 
 • Příběhy a hry vedou děti k lepšímu poslechu a mluvení. 
 • Říkanky a písně s tancem umožňují zdokonalení výslovnosti a intonace.
 • Využívané metody v každé lekci (viz níže): 
 • Metoda TPR 
 • Metoda Storytelling
 • Metoda CLIL

Principy výuky

Anglický jazyk

Lekce probíhají především v anglickém jazyce.  

Velká Británie

Výuka je inspirována britským školstvím.  

Týmová práce

Skupinová práce je důležitým prvkem každé lekce, protože stmeluje kolektiv dětí a vede je ke spolupráci. 

Sebehodnocení

Na konci každé lekce se s dětmi soustředíme na hodnocení lekce a jejich pokroku v anglickém jazyce.  


Metoda TPR

(Total Physical Response)

Metoda je založena na spojení pohybové aktivity s cizím jazykovým výrazem. (Například při frázi "Stand up" lektorka naznačí pomocí rukou pohyb nahoru.)

Metoda Storytelling

Principem metody je vyprávění, čtení a dramatické či výtvarné ztvárňování příběhů. Příběhy rozvíjí u dětí poslech, mluvení a čtení. 

Metoda CLIL

(Content and Language Integrated Learning)

Jedná se o propojení anglického jazyka s dalšími předměty. (Například počítání v kurzu angličtiny.)