Jak vzniklo Happy English?

Během studia na vysoké škole (Učitelství 1. stupeň ZŠ) jsem měla možnost strávit půlrok v Anglii. Britské školství mě natolik zaujalo, že jsem se po návratu rozhodla založit kroužek angličtiny Happy English.

Happy English bylo založeno v roce 2018 a zaměřuje se na výuku angličtiny v mateřských a základních školách pro děti ve věku od 3 do 10 let. Inovativní výukové metody, se kterými jsem se seznámila právě v Anglii, jsou základem našeho výukového programu.

Mám obrovskou radost, že se kroužek stal u dětí velmi oblíbeným a mnoho z nich ho opakovaně navštěvuje. Proto jsme postupně rozšiřovala tým Happy English o další talentované lektorky, abychom mohli poskytnout co nejlepší výuku. Lektorky jsou studentky pedagogických škol, které jsou velmi kvalifikované a mají vášeň pro výuku.

Momentálně nabízíme kroužek angličtiny pro MŠ a ZŠ v Olomouci a jejím okolí. Od našeho založení kroužek absolvovalo přes 1 000 dětí, což mě velmi těší. 

Výuka Happy English

 • Výuka je inspirována britským školstvím.
 • Během lekcí mluví lektorka na děti výhradně anglicky.
 • Rodičům přihlášených dětí je v průběhu kurzu pravidelně rozesílán email s informacemi o probraných tématech, slovíčkách a také volitelné materiály k procvičení.
 • Všechny výukové materiály (pracovní listy) jsou v ceně kurzu.
 • Obsah lekcí je tvořen s důrazem na hravou formu výuky, která napomáhá dětem učit se cizí jazyk přirozeně. 
 • Příběhy a hry vedou děti k lepšímu poslechu a mluvení. 
 • Říkanky a písně s tancem umožňují zdokonalení výslovnosti a intonace.
 • Využívané metody v každé lekci (viz níže): 
 •       Metoda TPR 
 •       Metoda Storytelling
 •       Metoda CLIL

Principy výuky

Anglický jazyk

Lekce probíhají především v anglickém jazyce.  

Velká Británie

Výuka je inspirována britským školstvím.  

Týmová práce

Skupinová práce je důležitým prvkem každé lekce, protože stmeluje kolektiv dětí a vede je ke spolupráci. 

Sebehodnocení

Na konci každé lekce se s dětmi soustředíme na hodnocení lekce a jejich pokroku v anglickém jazyce.  


Metoda TPR

(Total Physical Response)

Metoda je založena na spojení pohybové aktivity s cizím jazykovým výrazem. (Například při frázi "Stand up" lektorka naznačí pomocí rukou pohyb nahoru.)

Metoda Storytelling

Principem metody je vyprávění, čtení a dramatické či výtvarné ztvárňování příběhů. Příběhy rozvíjí u dětí poslech, mluvení a čtení. 

Metoda CLIL

(Content and Language Integrated Learning)

Jedná se o propojení anglického jazyka s dalšími předměty. (Například počítání v kurzu angličtiny.)