Zájmový kroužek angličtiny v MŠ a ZŠ

Proč Happy English?

 • Jsme mladý tým lektorek, které milují práci s dětmi a neustále se chceme zlepšovat a vzdělávat, abychom vašim dětem nabídly kvalitní výuku anglického jazyka.
 • Nesouhlasíme s tím, aby byly kroužky anglického jazyka cenově nedostupné a zbytečně předražené.
 • Soustředíme se pouze na výuku angličtiny!
 • Všechny materiály a pomůcky si vyrábíme samy, takže náplň hodin je unikátní.
 • Pravidelně chodím do hodin lektorek, abych dohlížela na kvalitu lekcí.

Kde kroužek probíhá a jak dlouho trvá?

 • Kroužek angličtiny probíhá přímo v prostorách školy/školky.
 • Děti si vyzvedáváme ve třídě/družině a po skončení kroužku je předáváme zpátky paní učitelce/vychovatelce.
 • Kroužky začínají pro 1. pololetí od října, pro 2. pololetí od února.
 • Obsahem kurzu je 12 lekcí, délka lekce trvá 45 minut.
 • Školní rok zakončujeme společně s rodiči závěrečnou besídkou.

Jakou formou kroužek angličtiny vyučujeme?

 • Kroužek probíhá výhradně v anglickém jazyce.
 • Učíme zábavnou formou pomocí říkanek, obrázkových kartiček, didaktických her, písniček a tanečků.
 • Používáme nejmodernější metody výuky, jako například CLIL, TPR a další, abychom zajistili, že se děti učí angličtinu zábavnou a efektivní formou.
 • Náplň kurzu se mění každé pololetí a vždy je přizpůsobena věku a jazykové úrovni dětí.

Komunikace s rodiči a přehled učiva

 • Rodičům je v průběhu kurzu pravidelně rozesílán email s informacemi o probraných tématech, slovíčkách, a také volitelné materiály k procvičení.
 • Nahlédnout do výuky můžete prostřednictvím Instagramu anebo Facebooku