INFORMACE PRO RODIČE

Zájmový kroužek v MŠ a ZŠ

 • Výuka probíhá zábavnou formou pomocí říkanek, obrázkových kartiček, didaktických her, písniček a tanečků.
 • Obsahem kurzu je 12 lekcí, délka lekce trvá 45 minut.
 • Náplň kurzu se mění každé pololetí a vždy je přizpůsobena věku a jazykové úrovni dětí.
 • Výuka probíhá po dohodě s vedením školy přímo v prostorách školy.
 • Lektorka si děti vyzvedává ve třídě nebo ve školní družině a po skončení lekce je předá paní učitelce/vychovatelce.
 • Po absolvování první lekce se můžete rozhodnout, jestli je kurz vhodný právě pro Vaše děti. Pro závazné přihlášení do kurzu je poté nutné vyplnit přihlášku, kterou děti obdrží na první lekci a uhradit kurzovné. 
 • Poslední lekce probíhá formou tzv. otevřené hodiny (besídky), která umožňuje rodičům nahlédnout do výuky a ověřit si nově získané znalosti dětí.
 • Rodičům přihlášených dětí je v průběhu kurzu pravidelně rozesílán email s informacemi o probraných tématech, slovíčkách, a také volitelné materiály k procvičení.
 • V případě Vašeho zájmu o kroužek nás, prosím, kontaktujte přes formulář níže anebo skrz email happy-english@email.cz

Online kurz

 • Výuka angličtiny z pohodlí domova. 
 • Ke kurzu je potřebná webkamera, připojení k internetu a základní výtvarné pomůcky (pastelky, papír, tužka,...). 
 • Lekce probíhají přes aplikaci Zoom (odkaz na každou lekci obdržíte emailem).
 • Témata a náročnost lekcí budou přizpůsobena potřebám a znalostem dětí. Obsah lekcí je možno volit individuálně.  
 • Lze realizovat také skupinový kurz (sourozenci, spolužáci,...).

V případě Vašeho zájmu o kurz nás, prosím, kontaktujte přes formulář níže anebo skrz email happy-english@email.cz


Individuální kurz

 • Výuka anglického jazyka přímo u Vás doma. 
 • Výhody: 
 • Nemusíte nikam cestovat, lektorka přijede za Vámi. 
 • Děti se učí angličtinu ve svém přirozeném prostředí. 
 • Témata a náročnost lekcí budou přizpůsobena potřebám a znalostem dětí. Obsah lekcí je možno volit individuálně.  
 • Výuku je možné nabídnout až dvěma dětem současně (např. v případě sourozenců).

V případě Vašeho zájmu o kurz nás, prosím, kontaktujte přes formulář níže anebo skrz email happy-english@email.cz