HAPPY ENGLISH

Výuka angličtiny pro děti

Výukové programy

Zájmové kroužky

Lekce pro děti v mateřských i základních školách.

Zájmové kroužky se zaměřením

Kroužek anglického jazyka s důrazem na pohyb, výtvarnou nebo hudebních výchovu. 

Kurzy online

Individuální a skupinové lekce online.  

Individuální lekce

Individuální lekce v pohodlí domova. 

Principy výuky

Anglický jazyk

Lekce probíhají především v anglickém jazyce. 


Velká Británie

Výuka je inspirována britským školstvím. 

Týmová práce 

Skupinová práce je důležitým prvkem každé lekce, protože stmeluje kolektiv dětí a vede je ke spolupráci.

Sebehodnocení

Na konci každé lekce se s dětmi soustředíme na hodnocení lekce a jejich pokroku v anglickém jazyce. 

Metoda TPR 

(Total Physical Response)

Metoda je založena na spojení pohybové aktivity s cizím jazykovým výrazem. (Například při frázi "Stand up" lektorka naznačí pomocí rukou pohyb nahoru.)

Metoda Storytelling

 Principem metody je vyprávění, čtení a dramatické či výtvarné ztvárňování příběhů. Příběhy rozvíjí u dětí poslech, mluvení a čtení.

Metoda CLIL 

(Content and Language Integrated Learning)

Jedná se o propojení anglického jazyka s dalšími předměty. (Například počítání v kurzu angličtiny.)