Příměstský tábor Happy English zdarma? 

Milí rodiče, 

ráda bych vás informovala o možnosti získání finančního příspěvku na úhradu příměstského tábora Happy English pro vaše děti. Magistrát města Olomouce, že Fond pomoci olomouckým dětem nadále poskytuje finanční podporu ve výši až 5 000 Kč na dítě.

Tento příspěvek je možné využít na úhradu nákladů spojených s účastí vašeho dítěte na příměstském táboře Happy English. Máte také možnost kombinovat příspěvky, čímž si můžete zajistit financování více turnusů tábora nebo i účast dítěte na kroužku v dalším pololetí.

Kdo má nárok a jak podat žádost? 

Rodiče, kteří pobírají:

Kde najdu žádost? 

Dokdy mohu podat žádost? 

  • Žádost Magistrát doporučuje podat co nejdříve, aby příspěvek mohl být použitý na tábor 2024.
  • Nejpozději do 31. května

K žádosti je také nutné uvést údaje o Happy English:

  • Název instituce: Happy English, Mgr. Bc. Kristýna Blašková
  • IČO: 07501838
  • Adresa: Hutník 1491, Veselí nad Moravou 69801
  • Číslo účtu: 1027340915/5500, Poznámka: Jméno dítěte

Dotazy? 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně vyplnění žádosti či potřebovali pomoc, kontaktní osoba z Magistrátu města Olomouc:

  • Večeřová Jaroslava, Bc., vedoucí oddělení
  • Telefon: 588 488 575, Mobil: 602 718 553